Aktuální informace, 25. dubna 2014, 01:52

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem návštěvníkům, vystavovatelům a partnerům za účast, spolupráci a návštěvu veletrhů FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC 2014. Primárně je naše poděkování směrováno široké odborné veřejnosti, přesněji řečeno 7.122 návštěvníkům, kteří si veletrhy nenechali ujít. Celkem 118 zastoupených firem připravilo pro návštěvníky řadu novinek napříč celou škálou průmyslových oborů. Za povšimnutí jistě stála přehlídka nejrůznějších 3D tiskáren a nových technologií, o které byl velký zájem nejen z řad návštěvníků, ale také médií. Představitelé těchto firem měli možnost ukázat vývoj v tomto oboru, dostupnost jednotlivých zařízení a to nejen po cenové stránce. Zvláštní poděkování si zaslouží také zástupci firem, kteří prezentovali průmyslové stroje a zařízení. Zároveň se firmy mohly přesvědčit o kvalitách výstaviště PVA EXPO PRAHA a nových výstavních hal, které splňují veškeré náročné požadavky na spedici, dopravní dostupnost a vybavenost areálu. I přestože se brány veletrhů sotva uzavřely, již nyní je pečlivě připravován další ročník, který se bude konat 21. – 23. 4. 2015 spolu s veletrhy FOR ENERGO a FOR AUTOMATION.   (24.4.2014)   více >>


Ceny GRAND PRIX a TOP EXPO veletrhů FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC 2014 znají své majitele

Na slavnostním setkání vystavovatelů veletrhů FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC 2014 byly rozdány ceny GRAND PRIX a TOP EXPO. Odborné hodnotitelské porotě soutěže GRAND PRIX – FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC předsedal doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc. Z celkem 17-ti přihlášených exponátů nebo technologií komise rozhodla udělit ceny za nejlepší exponát/technologii GRAND PRIX bez určení pořadí firmě Pegas-Gonda s.r.o., za Automatickou pásovou pilu na kov Pegas 400 PROFI A-CNC, firmě RWT, s.r.o., za Odjehlovací stroj BSM 650 RRDB a firmě AROJA, s.r.o. za 3D tiskárnu Vision 3D Printer. Porota se také rozhodla udělit jedno čestné uznání společnosti M&B Calibr, spol. s r.o. za Mobilní akreditovanou laboratoř. V soutěži o nejzdařilejší expozici, která je zároveň i vysoce funkční a splňuje kritéria pro komunikaci se zákazníkem včetně označení a celkového designu, ocenění TOP EXPO veletrhu FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC, získala společnost Mitutoyo Česko s.r.o.   (17.4.2014)   více >>

3D tiskárny na letošnímu veletrhu FOR INDUSTRY

V úterý 15. dubna 2014 otevřel své expozice letošní veletrh věnovaný strojírenským technologiím FOR INDUSTRY a souběžný veletrh o dopravě a logistice FOR LOGISTIC. Návštěvníky zaujme hned ve vstupní hale rozsáhlá výstava o využití 3D tisku nejen v průmyslu ale také např. v umění a designu včetně ukázek. Právě 3D tiskárnám a technologiím 3D tisku věnuje FOR INDUSTRY velký výstavní prostor. Veřejnost zde může zblízka sledovat proces tisku od návrhu po jeho realizaci na nejnovějších typech 3D tiskáren. Představí se zde např. tiskárny, jež vytváří plnobarevné fotorealistické modely z běžného kancelářského papíru, tisknou nanášením roztaveného plastu či zvládnou přesný 3D tisk z fotopolymeru vytvrzovaného UV zářením.   (15.4.2014)   více >>

Využití online marketingových nástrojů k získání nových zákazníků

Ve středu 15. 4. 2014 se v konferenčním sále č. 3 uskuteční přednáška na téma “Využití online marketingových nástrojů k získání nových zákazníků“. Ing. Robert Toman, MBA ze společnosti Kompass Czech Republic, s.r.o. bude prezentovat, jakým způsobem efektivně využívat možnosti obchodních nástrojů, které pomáhají k navázání nových obchodních vztahů. Zbyněk Lakomý ze společnosti ALSENTA s.r.o. pak bude prezentovat využití marketingových nástrojů k získávání nových potenciálních zákazníků.   (9.4.2014)   více >>

Efektivní výroba a LEAN v českých podmínkách

První den veletrhu se v konferenčním sále č. 2 uskuteční přednáška „Efektivní výroba a LEAN v českých podmínkách“, kterou organizuje Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Přenáška se bude věnovat těmto tématům: Filozofie štíhlé výroby; Budování štíhlého výrobního systému; Štíhlá výroba v českých podmínkách; Nejčastější chyby, problémy a jejich řešení při zavádění LEAN; Hodnocení úspěšnosti zavedení LEAN a Projekty zavádění štíhlé výroby.   (31.3.2014)   více >>

Realita 3D tisku - od nápadu k realizaci

Návštěvníci se hned první den veletrhu mohou těšit na konferenci „Realita 3D tisku-od nápadu k realizaci“, kterou pořádá Vydavatelství Nová Media, s.r.o. Konference se bude zabývat kompletním přehledem o možnostech uplatnění 3D tiskáren v českém průmyslu, dále kombinací 3D tiskáren, 3D skeneru a návazných technologií pro efektivní výrobu. Závěrem proběhne praktická ukázka práce s 3D tiskárnou a 3D skenerem. Mediálními partnery konference jsou odborný časopis KONSTRUKTÉR a web 3D-tisk.cz.   (25.3.2014)   více >>

Prohlášení společnosti ABF, a.s. k jednání EXPO Guide S.C.

Společnost ABF, a.s., IČ 63080575, se sídlem Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, Prosek, potvrzuje, že nemá a v minulosti neměla se společností Expo Guide S de RL de CV, která vydává katalog hospodářských subjektů, žádné smluvní vztahy, které by se vztahovaly k prezentaci a propagaci vystavovatelů na veletrzích a výstavách.
Zároveň společnost ABF, a.s. prohlašuje, že nikdy neudělila společnosti Expo Guide S.C. souhlas k užívání či propagaci chráněných názvů či log veletrhů pořádaných ABF, a. s. a k oslovování jednotlivých vystavovatelů jménem pořadatele veletrhu.
Společnost ABF, a.s. se již v minulosti distancovala od jednání společnosti EXPO Guide S.C. a vyzývala k ukončení jednání naplňujícího znaky nekalé soutěže.   (12.3.2014)   více >>

Na veletrhu FOR INDUSTRY se představí společnost protechnik systems

Dodavatel upínací techniky LANG, odsávání olejové mlhy MICRONFILTER a řešení automatizace ve výrobě. Společnost protechnik systems se zabývá poradenstvím a prodejem upínací techniky LANG-technik pro upínání obrobků ve strojírenské výrobě, odsávací techniky MICRONFILTER pro odsávání olejové mlhy při obrábění, včetně následné separace emulze/vzduchu a filtrací emulzí. Dále se firma zabývá komplexním řešením automatizace ve výrobě pro manipulaci s upínači a výrobky.

  (12.3.2014)   více >>

Z řad odborných garantů se mohou návštěvníci těšit na společnou expozici Technologického centra AV ČR a Inženýrské akademie

Na společném stánku společností Technologického centra AV ČR a Inženýrské akademie se budou moci návštěvníci dozvědět, jaké možnosti nabízí síť Enterprise Europe Network, která propojuje firmy a vědecko-výzkumné instituce již v 53 zemích světa, čímž pomáhá rozvíjet jejich podnikání a inovační potenciál. Dále se představí služby Inženýrské akademie ČR, které podporují mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu. Zajímavá bude jistě i jejich společná přednáška na toto téma včetně konkrétních příkladů nových inovačních technologií a postupů, které představí zástupci firem a vědecko-výzkumných institucí v rámci doprovodného programu.   (7.3.2014)   více >>

Již tradičně se na veletrhu představí firma PROFIKA s.r.o.

Společnost PROFIKA s.r.o. za dosavadních 22 let působení na českém i slovenském trhu je jedním z nejstarších evropských dealerů jihokorejského výrobce vysoce přesných CNC strojů Hyundai-wia. Zároveň zastupuje i jihokorejského výrobce CNC dlouhotočných automatů švýcarského typu (Swiss-Type) Hanwha TechM. Sortiment strojů dodávaných společností Profika představuje od CNC soustruhů, přes horizontální a vertikální centra až po horizontální vyvrtávačky. Pro potřeby svých zákazníků otvírá letos další technické a obchodní centrum a tímto s přehledem pokrývá celé Česko-Moravu-Slezsko a Slovensko.   (6.3.2014)   více >>

Pegas-Gonda s.r.o. pro návštěvníky připravuje

Firma Pegas-Gonda s.r.o. je již více než 23 let známou značkou výrobců pásových pil na kov. Pily Pegas jsou pravidelně prezentovány v rámci výstavy For Industry (MACH) od roku 2000. Pro letošní rok zvolila firma Pegas-Gonda jarní termín výstavy For Industry jako vhodnou příležitost pro oficiální prezentaci partnerství s Tureckým výrobcem technologií pro dělení a tváření plechů - ERMAKSAN. Firma Ermaksan je uznávaným výrobcem technologií jako laserové řezací stroje, plazmové řezací stroje, ohraňovací lisy, nůžky na plech, vysekávací stroje a stříhací stroje na tyčový materiál. Firmy Pegas-Gonda a Ermaksan uzavřeli dohodu o vzájemné spolupráci a v rámci výstavy budou prezentovány výkonné CNC stroje, zastupující standardní produkty firmy Ermaksan (4-osý ohraňovací lis, FIBER Laser, stříhací stroj) a firmy Pegas-Gonda – produktivní CNC pásová pila s automatizovaným procesem dělení. Zejména technologie laserového řezání FIBERKAK firmy Ermaksan bude rozšířením nabídky technologií dělení materiálu, které firma Pegas-Gonda vedle konvenčního dělení bimetalovým pásem rozšíří obchodní slogan –„Umíme přeříznout cokoli, co potřebujete“.   (28.2.2014)   více >>

Společnost MCAE Systems představí na veletrhu široké portfolio 3D tiskáren a mnoho dalšího

Na veletrhu For Industry 2014 představí společnost MCAE Systems profesionální 3D tiskárny firem Stratasys a McorTechnologies. V prvním případě se jedná o zařízení typu FDM (3D tisk nanášením roztaveného plastu) a PolyJet (přesný 3D tisk modelů z fotopolymeru vytvrzovaného UV zářením). V případě druhém bude prezentována unikátní 3D tiskárna Mcor Iris, která vytváří plnobarevné fotorealistické modely z běžného kancelářského papíru. Oficiální českou premiéru zažijí na For Industry 2014 díky MCAE Systems 3D tiskárny značky MakerBot, jež se v současnosti řadí mezi nejpopulárnější zařízení tohoto typu na světě. Na expozici MCAE Systems nebude chybět ani ukázka optického měření průmyslovým 3D skenerem značky GOM. Prostorová data z těchto měřicích systémů jsou dnes neocenitelným nástrojem pro kontrolu kvality při vývoji výrobků a uplatnění nacházejí také při velmi přesné digitalizaci fyzických objektů. K vidění budou také technologie pro vakuové tváření plastů, tzv. thermoforming, od firmy Formech. Tento výrobní proces spočívá ve tvarování nahřátých fólií vakuovým přisátím na prostorový model a uplatnění nachází například v obalovém nebo automobilovém průmyslu.   (25.2.2014)   více >>

MEPAC CZ mezi vystavovateli FOR INDUSTRY 2014

Firma MEPAC působí v oblasti přesného strojírenství. V kompletně vybavené nástrojárně vyrábí i komplikované nástroje a formy. Ve firmě v současné době pracují s 20 laserovými systémy, takže v této oblasti patří k největším uživatelům laserů v ČR. Přibližně polovinu z nich tvoří navařovací laserové systémy, druhou polovinu tvoří navařovací, gravírovací, popisovací nebo řezací lasery. Z dlouholetých zkušeností s lasery profitují především firmy, které si u nich lasery kupují. MEPAC nabízí lasery v excelentní kvalitě za vynikající ceny. Zákazníkům firma poskytuje laserové navařování, opracování návarů, včetně tušírování na tušírovacích lisech Reis a také hluboké laserové gravírování v nejlepším provedení. Zkušení pracovníci také dokáží moderními technologiemi vyleštit povrchy až do zrcadlového lesku nejvyšší kvality, aniž by změnili geometrii povrchu. Mobilním laserovým gravírovacím systémem HCP20 lze nahradit mikrofrézování, hloubení či leptání datumových polí, nápisů, znaků nebo dalších obrazců v nejvyšší kvalitě, a to na dílech, nástrojích či formách o libovolných rozměrech či hmotnostech. Systém je chráněn užitným vzorem a jeho hodnotu dokazují ocenění z mezinárodních veletrhů, která sklízí. Firma MEPAC se díky němu stala vítězem soutěže „Inovační firma Moravskoslezského kraje 2013“. Laserové navařovací systémy ACP C jsou zase mimořádně oblíbenými pro svou robustnost a odolnost pro průmyslové aplikace. Zákazníci u nich oceňují bezproblémový provoz i jejich schopnost navařovat s TIG dráty do průměru 1mm, což jim přináší značné finanční úspory.   (13.2.2014)   více >>Souběžně probíhající veletrhy13. mezinárodní veletrh strojírenských technologií


4. mezinárodní veletrh dopravy, logistiky, skladování a manipulace


Navštivte expozice:

4ISP

Hala 3 - B 33

GravoTech

Hala 3 - A 26

Reklama