Aktuální informace, 20. srpna 2014, 18:33

Krátké zhodnocení veletrhu FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC v číslech

Veletrh navštívilo celkem 7122 návštěvníků. Celkem 42% návštěvníků se zajímalo o stroje, automatizační zařízení a technologie. 19% návštěvníků tvořili ředitelé a majitelé firem a dalších 16% byli specialisté a odborní pracovníci. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že návštěvníci mají zájem o prezentaci strojů a veletrh strojírenských technologií má jednoznačně v Praze své místo. Zároveň doufáme, že se návštěvníci i vystavovatelé přesvědčili o kvalitách výstaviště PVA EXPO PRAHA, které prošlo v posledních letech významnou rekonstrukcí. Bližší informace naleznete v závěrečné zprávě veletrhů.   (27.5.2014)   více >>

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem návštěvníkům, vystavovatelům a partnerům za účast, spolupráci a návštěvu veletrhů FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC 2014. Primárně je naše poděkování směrováno široké odborné veřejnosti, přesněji řečeno 7.122 návštěvníkům, kteří si veletrhy nenechali ujít. Celkem 118 zastoupených firem připravilo pro návštěvníky řadu novinek napříč celou škálou průmyslových oborů. Za povšimnutí jistě stála přehlídka nejrůznějších 3D tiskáren a nových technologií, o které byl velký zájem nejen z řad návštěvníků, ale také médií. Představitelé těchto firem měli možnost ukázat vývoj v tomto oboru, dostupnost jednotlivých zařízení a to nejen po cenové stránce. Zvláštní poděkování si zaslouží také zástupci firem, kteří prezentovali průmyslové stroje a zařízení. Zároveň se firmy mohly přesvědčit o kvalitách výstaviště PVA EXPO PRAHA a nových výstavních hal, které splňují veškeré náročné požadavky na spedici, dopravní dostupnost a vybavenost areálu. I přestože se brány veletrhů sotva uzavřely, již nyní je pečlivě připravován další ročník, který se bude konat 21. – 23. 4. 2015 spolu s veletrhy FOR ENERGO a FOR AUTOMATION.   (24.4.2014)   více >>

Prohlášení společnosti ABF, a.s. k jednání EXPO Guide S.C.

Společnost ABF, a.s., IČ 63080575, se sídlem Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, Prosek, potvrzuje, že nemá a v minulosti neměla se společností Expo Guide S de RL de CV, která vydává katalog hospodářských subjektů, žádné smluvní vztahy, které by se vztahovaly k prezentaci a propagaci vystavovatelů na veletrzích a výstavách.
Zároveň společnost ABF, a.s. prohlašuje, že nikdy neudělila společnosti Expo Guide S.C. souhlas k užívání či propagaci chráněných názvů či log veletrhů pořádaných ABF, a. s. a k oslovování jednotlivých vystavovatelů jménem pořadatele veletrhu.
Společnost ABF, a.s. se již v minulosti distancovala od jednání společnosti EXPO Guide S.C. a vyzývala k ukončení jednání naplňujícího znaky nekalé soutěže.   (12.3.2014)   více >>

Termín zvýhodněné uzávěrky již 30. 6. 2014

V roce 2015 se veletrh FOR INDUSTRY stává součástí JARNÍCH PRŮMYSLOVÝCH VELETRHŮ v Praze. Hlavním cílem je vytvořit komplexní platformu pro řešení problematiky v jednotlivých odvětvích průmyslu a strojírenství s prostorem pro technologické ukázky. Veletrh představuje jedinečnou jarní příležitost pro prezentaci moderní výrobní techniky, progresivních technologií a inovačních trendů. Ze strany pořadatele je garance příznivé cenové politiky (krytá výstavní plocha již od 1 600 Kč/m2) a zároveň podpora vystavovatelů při prezentaci strojů. Termín první uzávěrky za zvýhodněných cenových podmínek je 30. 6. 2014. Kompletní přihlášku naleznete v sekci Pro vystavovatele.   (12.6.2014)   více >>

Ceny GRAND PRIX a TOP EXPO veletrhů FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC 2014 znají své majitele

Na slavnostním setkání vystavovatelů veletrhů FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC 2014 byly rozdány ceny GRAND PRIX a TOP EXPO. Odborné hodnotitelské porotě soutěže GRAND PRIX – FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC předsedal doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc. Z celkem 17-ti přihlášených exponátů nebo technologií komise rozhodla udělit ceny za nejlepší exponát/technologii GRAND PRIX bez určení pořadí firmě Pegas-Gonda s.r.o., za Automatickou pásovou pilu na kov Pegas 400 PROFI A-CNC, firmě RWT, s.r.o., za Odjehlovací stroj BSM 650 RRDB a firmě AROJA, s.r.o. za 3D tiskárnu Vision 3D Printer. Porota se také rozhodla udělit jedno čestné uznání společnosti M&B Calibr, spol. s r.o. za Mobilní akreditovanou laboratoř. V soutěži o nejzdařilejší expozici, která je zároveň i vysoce funkční a splňuje kritéria pro komunikaci se zákazníkem včetně označení a celkového designu, ocenění TOP EXPO veletrhu FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC, získala společnost Mitutoyo Česko s.r.o.   (17.4.2014)   více >>

3D tiskárny na letošnímu veletrhu FOR INDUSTRY

V úterý 15. dubna 2014 otevřel své expozice letošní veletrh věnovaný strojírenským technologiím FOR INDUSTRY a souběžný veletrh o dopravě a logistice FOR LOGISTIC. Návštěvníky zaujme hned ve vstupní hale rozsáhlá výstava o využití 3D tisku nejen v průmyslu ale také např. v umění a designu včetně ukázek. Právě 3D tiskárnám a technologiím 3D tisku věnuje FOR INDUSTRY velký výstavní prostor. Veřejnost zde může zblízka sledovat proces tisku od návrhu po jeho realizaci na nejnovějších typech 3D tiskáren. Představí se zde např. tiskárny, jež vytváří plnobarevné fotorealistické modely z běžného kancelářského papíru, tisknou nanášením roztaveného plastu či zvládnou přesný 3D tisk z fotopolymeru vytvrzovaného UV zářením.   (15.4.2014)   více >>Souběžně probíhající veletrhy14. mezinárodní veletrh strojírenských technologií


8. mezinárodní veletrh povrchových úprav a finálních technologií


4. mezinárodní veletrh výroby a rozvodu elektrické energie


3. mezinárodní veletrh automatizační, regulační a měřicí techniky


2. veletrh technologií pro svařování, pájení a lepení

Reklama